Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Pirttikosken voimalaitosyhdyskunta, Rovaniemi. Jokimaisemaa Pirttikosken voimalaitoksen alueella. Kuva: MV/RHO Johanna Forsius 2007