Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Turun läntinen ylioppilaskylä, Turku. Turun läntistä ylioppilaskylää. Kuva: MV/RHO 7563 Elias Härö 1972