Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Kakolanmäki, Turku. Kakolanmäki. Kuva: MV/RHO 125790:16 Hannu Vallas 2006