Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Bromarvin kirkonkylän kesäasutus, Raasepori. Bromarvin kirkonkylää kahden merenlahden välisellä Bromarvinkannaksella. Kuva: MV/RHO 125790:23 Hannu Vallas 2006