Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Jokelan teollisuusalue, Tuusula. Jokelan tiilitehdas. Kuva: MV/RHO Hilkka Högström 2008