Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Kauniaisten huvilakaupunki, Kauniainen. Kauniaisten huvilakaupunkia. Kuva: MV/RHO Hilkka Högström 2008