Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Mäntsälän kirkonmäki, Mäntsälä. Mäntsälän kirkko. Kuva: MV/RHO Johanna Forsius 2008