Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Myrskylän kirkonmäki, Myrskylä. Myrskylän kirkko. Kuva: MV/RHO 2706 Elias Härö 1969