Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Myrskylän kirkonmäki, Myrskylä. Viljamakasiinit Myrskylän kirkonmäellä. Kuva: MV/RHO 7773 Elias Härö 1972