Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Särkijärven kylä- ja kartanomaisema, Askola. Särkijärven koulut vanhan maantien varressa. Kuva: MV/RHO Johanna Forsius 2008