Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Vakkolan kylä, Askola. Vakkolan kylä Askolassa. Kuva: MV/RHO Johanna Forsius 2008