Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Vakkolan kylä, Askola. Kiviholvisilta johtaa Porvoonjoen yli Vakkolan kylässä. Kuva: MV/RHO Johanna Forsius 2008