Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Aleksis Kiven Palojoki, Nurmijärvi. Aleksis Kiven Palojokea. Kuva: MV/RHO Jari Heiskanen 2008