Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Nurmijärven kirkonmäki, Nurmijärvi. Makasiini ja Nurmijärven kirkon tapuli. Kuva: MV/RHO Jari Heiskanen 2008