Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Nurmijärven kirkonmäki, Nurmijärvi. Nurmijärven kirkko. Kuva: MV/RHO Jari Heiskanen 2008