Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Maunulan asuntoalue, Helsinki. Sahanmäen kerrostaloja Maunulassa. Kuva: MV/RHO 125832:2 Timo-Pekka Heima 2008