Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Maunulan asuntoalue, Helsinki. Kansanasuntoja Metsäpurontiellä. Kuva: MV/RHO 125832:5 Timo-Pekka Heima 2008