Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Salpausselän hiihtostadion, Lahti. Carolus Lindbergin suunnittelema sauna. Kuva: MV/RHO Raimo Niskanen 2006