Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Kittilän jokivarsi- ja järvenranta-asutus, Kittilä. Jeesiön rantatalo. Kuva: Lapin ympäristökeskus Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi -hanke 2007