Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Kittilän jokivarsi- ja järvenranta-asutus, Kittilä. Kaukosen kylä, Ojanperän talo. Kuva: Lapin ympäristökeskus. Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi -hanke 2007