Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Karjasillan jälleenrakennuskauden asuinalue, Oulu. Pientaloja Karjasillan Routuntiellä. Kuva: MV/RHO 125870:2 Timo-Pekka Heima 2008