Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Karjasillan jälleenrakennuskauden asuinalue, Oulu. Hakakadun kerrostaloja. Kuva: MV/RHO 125870:8 Timo-Pekka Heima 2008