Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Karjasillan jälleenrakennuskauden asuinalue, Oulu. Kerrostaloja Karjasillan Suvantokadulla. Kuva: MV/RHO 125870:9 Timo-Pekka Heima 2008