Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Toppilan satama ja teollisuusalue, Oulu. SOK:n mylly Toppilan satamassa. Kuva: MV/RHO Timo-Pekka Heima 2008