Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Kirurginen sairaala, Helsinki. Kirurginen sairaala. Kuva: MV/RHO 125985:4 Timo-Pekka Heima 2009