Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Kaartin kasarmi, Helsinki. Kaartin kasarmi, Kasarmikatua. Kuva: MV/RHO 125982:1 Timo-Pekka Heima 2009