Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Kaartin kasarmi, Helsinki. Fabianinkadun virastotalo. Kuva: MV/RHO Timo-Pekka Heima 2009