Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Simonkylän ja Simoniemen kyläasutus, Simo. Simoniemi. Kuva: MV/RHO Johanna Forsius 2008