Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Simonkylän ja Simoniemen kyläasutus, Simo. Halosen sahan työväenrakennuksia. Kuva: MV/RHO Johanna Forsius 2008