Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Lamminahon talonpoikaistila, Vaala. Lamminaho Oulujokivarressa. Kuva: MV/RHO Hilkka Högström 2009