Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Lamminahon talonpoikaistila, Vaala. Lamminahon pihapiiriä. Kuva: MV/RHO Hilkka Högström 2009