Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Lamminahon talonpoikaistila, Vaala. Lamminahon talousrakennuksia. Kuva: MV/RHO. Hilkka Högström 2009