Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Luodon kirkko ympäristöineen, Luoto. Luodon kirkko. Kuva: MV/RHO Tuija Mikkonen 2006