Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Luodon kirkko ympäristöineen, Luoto. Luodon kirkko, kirkkosali. Kuva: MV/RHO Martti Jokinen 1998