Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Konnuksen kanavat, Leppävirta. Nuorin Konnuksen kanavista. Kuva: Marja-Leena Ikkala 2016