Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Puolustusvoimien 1930-luvun arkkitehtuuri Helsingissä, Helsinki. Autokomppanian kasarmi. Kuva: Museovirasto 2016