Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Erkylän kartano, Hausjärvi. Erkylän kartanon päärakennus. Kuva: MV/RHO 218179:1 Johanna Forsius 2006