Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Hangon Keksin teollisuusrakennukset, Hanko. Hangon Keksitehdas Pohjoisen teollisuusalueella. Kuva: Museovirasto Museiverket 2017