Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Kouvolan hallintokeskus, Kouvola. Torikadun varren tornitaloja. Kuva: 218142:1 Soile Tirilä