Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Lapinlahden sairaala-alue, Helsinki. Lapinlahden sairaalan päärakennus, sisäänkäynti. Kuva: Museovirasto Museiverket 2017