Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Hietaniemen hautausmaat, Helsinki. Ortodoksisen hautausmaan Profeetta Eliaan kirkko. Kuva: Museovirasto Museiverket 2017