Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Inkoon kirkko ja pappila, Inkoo. Inkoon kirkko ja tapuli. Kuva: Museovirasto / Museiverket 2018