Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Inkoon kirkko ja pappila, Inkoo. Inkoon pappila Suuren Rantatien varrella. Kuva: Museovirasto / Museiverket 2018