Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Fagervikin ruukinalue, Inkoo. Ruukinkatua ja työväenasuntoja. Kuva: Museovirasto / Museiverket 2018