Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Fagervikin ruukinalue, Inkoo. Fagervikin ruukinkartano. Kuva: Museovirasto / Museiverket 2018