Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Seinäjoen rautatieasema-alue, Seinäjoki. Veturitallia. Kuva: Museovirasto 2018