Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Kauttuan ruukki- ja paperitehdasyhdyskunta, Eura. Kauttuan ruukinkartano. Kuva: Museovirasto / Museiverket 2018