Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Kauttuan ruukki- ja paperitehdasyhdyskunta, Eura. Sepäntien kylänraittia. Kuva: Museovirasto / Museiverket 2018