Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Kauttuan ruukki- ja paperitehdasyhdyskunta, Eura. Terassitalo. Kuva: Museovirasto / Museiverket 2018