Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Puolustusvoimien 1930-luvun arkkitehtuuri Helsingissä, Helsinki. Tilkan sotilassairaala. Kuva: Museovirasto / Museiverket 2018